MENU
Geçim Kaynakları ve Ekonomik Sistem

Geçim Kaynakları ve Ekonomik Sistem

Tarım: İlçemiz Babadağ ve Karıncalı Dağlarının çevrelediği 40 km’lik vadide yerleşmiştir. Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 600 m’dir.Tarım İklim itibariyle Akdeniz İklimi özelliklerini gösterse de, denizden yüksekliği nedeniyle kış aylarının İlimizin diğer ilçelerine oranla daha soğuk, yaz aylarının ise daha serin ve kurak geçmesine sebep olmaktadır. Dağlık ve ormanlık alanların çokluğu sebebiyle tarım alanları küçük çaplıdır. Tarım faaliyetleri arasında meyvecilik başta gelmektedir. İlçemiz elma yetiştiriciliği yönünden önemli bir potansiyele sahiptir. Buna ilave olarak zeytin, incir, üzüm, nar ve ceviz yetiştirilen başlıca tarımsal ürünlerdir.

Tarla ziraatı açısından tütün önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, Hükümet tarafından tütün alımlarının kısıtlanması ile birlikte ekilişi giderek azalmaktadır. Bu nedenle, alternatif üretim çalışmalarının (kekik… gibi) yapılması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer tarla bitkilerinden buğday, arpa, mısır, pamuk ve yem bitkileri ekilişi de mevcuttur.

İlçemizde toplam 222.000 dekarlık genel tarım arazisi mevcuttur. Sulanan tarım arazisi miktarı 40.000 dekar ve kıraç arazi miktarı 182.000 dekardır.

İlçe Tarım Müdürlüğünce 2007 ve 2008 yıllarında Yem bitkilerinin desteklenmesi projesi çalışmaları ile; Sertifikalı Fidan Destekleme Primi, Zeytinyağı Destekleme Primi, Kütlü Pamuk Destekleme Primi, Mazot ve Gübre destekleme projesi çalışmaları yürütülmektedir. 2008 yılında şu ana kadar 3601 kişinin çiftçi kayıt sistemine kaydı yapılmış olup, kayıtlar halen devam etmektedir.

İlçemizde 3 soğuk hava deposu mevcut olup toplam kapasiteleri 4.400 tondur.

İlçemizde sezonluk olarak çalışan 3 kontinü sistem Zeytinyağı Fabrikası mevcuttur. Ayrıca, değişik kapasitede deri işleme atölyeleri mevcuttur.

İlçemizde 11 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 3 tarımsal Sulama Kooperatifi faaliyet göstermektedir. 2 ruhsatlı zirai ilaç bayisi vardır.

Hayvancılık: Ekonomik alanda önemli bir geçim kaynağı da hayvancılıktır. Ancak, mera alanlarının yetersizliği, et ve sütHayvancılık ürünlerinin düşük fiyatlarla alıcı bulması ve girdi fiyatlarının yüksekliği hayvan mevcudunun yıllar itibariyle azalmasına sebep olmuştur.

2008 yılında 104.685 muhtelif hayvan sağlık taramasından geçirilmiş, 2.119 baş sığıra kulak küpesi takılarak tescil işlemi tamamlanmıştır. İlçedeki ruhsatlı serbest veteriner hekim sayısı : 5

Turizm: Karacasu İlçesi büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. İlçeye 13 km mesafede Geyre Beldesinde bulunan Afrodisas Örenyeri ve Müzesi, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı müzelerinden ve örenyerlerinden biri olup yılda yaklaşık 200.000 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Müze ve Örenyerlerine 2008 yılında toplam 159.367 yerli ve yabancı turist ziyarette bulunmuş ve 187.546,00 YTL gelir elde edilmiştir. 2008 yılı Mayıs ayından buyana fiilen hizmete geçmiş olan Afrodisias Müzesi Sevgi Gönül/Sebasteion Salonu’nda sunulan teşhir düzeninin müzenin önceden beri kullanılan diğer teşhir salonlarında da uygulanması ve müze teşhirinin tümüyle çağdaş bir görünüme getirilebilmesi amacıyla Sevgi Gönül/Sebasteion salonu haricindeki tüm teşhir alanlarında “yenileme onarımı” yapılması planlanmaktadır. Geyre Vakfı’nın da Aphrodisias desteği ile yapılması planlanan çalışma ile ilgili raporlar bugün itibariyle henüz Bakanlığımız onayındadır.

Çamarası Köyünde bulunan ve henüz turizme açılmayan Sırtlanini Mağarası da görülmeye değer tabii güzelliklerden biridir. İlçedeki doğal güzelliklerden biri de Bahçeköy Şelalesi’dir.

Ayrıca, Aydın İlinin en yüksek yerleşim birimi olan Karacasu, yayla turizmi açısından da önem taşımaktadır. Özellikle yaz aylarında İlçeye çevre İl ve İlçelerden gelenlerin sayısı azımsanamayacak düzeydedir.

İlçe Merkezinde Belediyenin yeni binasında Etnografya Müzesi yapımı tamamlanmış olup teşhir ve tanzim ile etnografik malzeme toplama çalışmaları devam etmektedir. Kültür Bakanlığına devredilen Etnografya müzesi 2007/Ağustos ayında halkın ziyaretine açılmıştır.

İlçemize bağlı Esençay Köyünde Aydıoğulları Beyliğinin Kurucusu Aydın Bey’in Türbesi bulunmaktadır. Çevre düzeni ve bakımının yapılarak ziyarete açılması bölge turizmine katkı sağlayacaktır.

Sanayi: İlçede dericilik, seramikçilik, zeytin işletmeciliği ve dokumacılık en önemli sanayi kollarının başından gelmektedir. Deri işletmelerinin arıtma tesisleri olmasına rağmen, çevreye koku yayarak zarar vermeleri nedeniyle yenilenmesi gerekmektedir.

Hali hazırda küçük veya orta ölçekli 12 deri, 25 seramik ve 7 zeytin işletmesi mevcuttur. Aynı zamanda, evlerde zeytin işletmeciliği yapılmaktadır. Dokumacılık ise daha çok aile işletmesi olarak geleneksel bir şekilde yürütülen bir uğraş alanıdır. Özellikle, Ataköy, Işıklar, Yeniköy, Palamutçuk ve Dikmen köylerinde çok sayıda tam otomatik dokuma tezgahı vardır.

İlçemiz ekonomisinde önemli bir yeri olan tütünün pazarlanması konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle, dokumacılığa dönüş yönünde bir eğilim gözlenmektedir. Tüccardan iplik olarak alınan malzemeler dokunduktan sonra ham bez olarak tüccara satılmaktadır.

Bu sanayi dalları ile ilişkili olarak nakliyecilik ve meyve-sebze ticareti diğer bir geçim kaynağıdır.

Comments are closed.