MENU
Tiberius Portikosu ve Agora Kapısı

Tiberius Portikosu ve Agora Kapısı

Tiyatronun üzerinden kuzeye doğru baktığımızda Aphrodisias’ın önemli yapılarının hemen hepsini görebiliriz. Hemen tiyatronun altında yer alan ve ortasında büyük bir havuzun yer aldığı geniş alan Tiberius Portikosu olarak anılmaktadır. Tiberius Portikosu Bu isim etrafı sütunlarla ve portikolarla çevrili alanın kuzey arşitravı üzerinde yer alan ve yapının imparator Tiberius’a adandığını söyleyen yazıta göre verilmiştir. Portikonun hemen ortasında 260 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde ve 1.20 metre derinliğinde bir havuz yer almaktadır. Havuz İ.S. 2. yüzyıldaki bir depremden sonra bu alanın su baskınına uğraması sonucu suların kontrol altına almak amacı ile yapılmıştır. Aynı zamanda Hadrian hamamları için yedek su deposu olarak da kullanılan havuzun fazla suları etrafındaki kanal vasıtasıyla kentin kanalizasyonuna veriliyordu.

Portikonun işlevi hakkında çeşitli görüşler vardır. Bir görüşe göre burası spor ve eğitim verilen bir Gimnazyumdur. Havuzun etrafını çeviren kanalın üzerini kapatan bloklar, tiyatro oturma sıraları gibi yapılmıştır. İyi havalarda havuzun etrafında yapılan koşu ve idmanlar, kötü havalarda portikoların altından gerçekleşiyordu.

Başka bir görüle göre de bu alan, ortadaki havuzun serin sularının eşliğinde gezilen bir gezi ve eğlenti alanıydı. Genellikle tapınak ve odeondan gelen kişiler bu alanı kullanarak tiyatroya ulaşıyordu. Tiberius Portikosu’nun arşitravları üzerinde yer alan frizleri çok zengindir. Çeşitli başlardan oluşan bu frizleri şaşılacak bir konu zenginliği içermektedir.

Portikonun doğusunda yer alan anıtsal yapı Agora Kapısı olarak anılmaktadır. Ancak yapı hiçbir zaman kapı olarak kullanılmamıştır. Olasılıkla portikoyu sular basınca yapının işlevi de değiştirilerek çeşme olarak kullanılmıştır. Bu kullanıma uyum göstermek için portikoya inen merdivenler önlerine bloklar konuşarak kapatılmıştır. Ayrıca portikonun içerisine ve yapının önüne bir havuz eklenmiştir. Agora kapısı mimari yönden olduğu kadar frizleri ile de dikkati çeken bir yapıdır.

Comments are closed.