MENU
Karacasu İdari ve Sosyal Durum

Karacasu İdari ve Sosyal Durum

İdari Durum

1864 yılında Nazilli’ye bağlı “Bucak” olan Karacasu, 1867 tarihinde Aydın İline bağlanmıştır.İlçenin Merkez, Ataeymir, Geyre ve Yenice olmak üzere 4 belediyesi, 29 köyü vardır. İlçe Merkezinde 6, Ataeymir Beldesinde 3, Geyre Beldesinde 2 ve Yenice Beldesinde 4 olmak üzere toplam 15 mahalle mevcuttur.

Sosyal Durum

Eski bir yerleşim birimi olan Karacasu’da klasik ev tipi ahşap olup son yıllarda betonarme ev yapımında yoğun bir artış gözlenmektedir. İlçe Merkezinde, toplam 60 kamu konutu ve sosyal konut bulunmaktadır.

İlçede tekdüze bir sosyal yaşam söz konusudur. Nüfusun gelir düzeyinin düşük olması, ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı olması ve bunun yarattığı genç nüfus göçü, giderek emeklilerin yaşadığı bir kent hüviyetine bürünmesi, sinema ve tiyatro gibi sosyal olanakların bulunmaması… vb unsurlar sosyal yaşamdaki tekdüzeliğin başlıca sebepleri olarak değerlendirilebilir.

Comments are closed.